Παρουσίαση του WBC στο περιοδικό LIFE

2017-02-21T11:16:58+02:00