Συνδυασμός 3 διαφορετικών WOD\’s σε ένα video, από τον Crossfit Trainer, Δημήτρη Διακρούση και τον Personal Trainer, Χάρη Μανουσάκη.

ΠΗΓΗ:MCH-TRAINING